Autor: Valeri Serra Boldú i Victor Oliva
Editorial: Oliva de Vilanova impressor
Any de publicació: 1925

Preu:  750€

Descripció:

Exemplar núm. 50 d’una tirada de 400.

Obra decorada amb 20 composicions expresses en colors, il·lustrada amb un aiguafort de doble pàgina, imprès amb la planxa antiga, dos grans plafons de rajoles a vuit colors, 273 reproduccions fotogràfiques en làmina, quatre d’elles en tricromia, 49 exemples musicals i 307 gravats intercalats, 158 del quals son boixos originals de finals de S XV, alguns d’ells pintats a ma seguint patrons antics. Edició en paper de fil amb barba.

El llibre toca 4 temes:

història del rosari, el seu naixement i la seva vida, formes orientals, menes que n’hi ha, materials amb que es feien…

Etnografia i folklore, naixement i organització de les confraries…

Arqueologia – imatgeria popular, el rosari al carrer, processons, versos populars i de mossèn Verdaguer, la festa del Roser a tot el món. El rosari de l’Aurora…

Bibliografia rosariana, llibres d’apologia i ensenyament del rosari, propaganda de les confraries, indulgencies del rosari, literatura popular, fulles de misteris, caramelles, goigs i salves…

COM REALITZAR UNA COMANDA